Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

متقاضیان شغل می‌توانند به‌صورت تخصصی و کاربردی، مهارت‌های شغل موردنظر خود را آموزش ببینند و سازمان‌ها می‌توانند از این متخصصین آموزش‌دیده در این مرکز، نیروهای حرفه‌ای جذب نمایند.

دانش، مهارت و توانایی‌های فروشنده حرفه‌ای حضوری:

دانش:

 • آشنا با مفاهیم و متدهای فروش، نمایش و ترویج شامل: استراتژی‌های فروش، اثبات و نمایش محصول و تکنیک‌های فروش
 • آشنا دربارهٔ مفاهیم و فرآیندهای مشتری مداری، رضایت مشتری و شناخت کیفیت
 • آشنا با ICDL1

مهارت‌ها:

 • سخنوری، متقاعدسازی، رفتارشناسی مشتری، خدمات محوری، شنوندگی حرفه‌ای، گوش سپاری

توانایی‌ها:

 • مهارت ارتباطی کلامی، مهارت ارتباطی شنیداری، مهارت سخنوری، مهارت تشخیص سخنوری مشتری، مهارت ارتباطات نوشتاری

دوره‌هایی که فروشنده حرفه‌ای حضوری جهت کسب دانش، مهارت و توانایی‌های باید بگذراند:

 • تکنیک‌های فروش حضوری
 • اصول و فنون مذاکره
 • مشتری مداری و نگهداشت مشتری
 • اخلاق حرفه‌ای در فروش و بازاریابی
 • چگونگی ارتباط با مشتریان ناراضی و خشمگین (کنترل خشم)
 • ICDL1

دانش، مهارت و توانایی‌های کارشناس فروش سازمانی:

دانش:

 • آشنایی با مفاهیم و متدهای فروش، نمایش و ترویج شامل استراتژیهای فروش اثبات و نمایش محصول و تکنیک‌های فروش
 • آشنایی با مفاهیم مشتری مداری، شناخت نیاز مشتری، شناخت کیفیت، رضایت مشتری
 • آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی ازنظر شنیداری، قواعد و گفتاری
 • آشنایی با حسابداری مقدماتی، ICDL1&2، جست‌وجوی پیشرفته اینترنتی

مهارت‌ها:

 • گوش سپاری حرفه‌ای، متقاعدسازی، سخنوری، شناخت خدمات مداری، مذاکره

توانایی‌ها:

 • ارتباطات کلامی، ارتباطات شنیداری، سخنوری، تشخیص سخنوری، بصیرت و دید نزدیک

دوره‌هایی که کارشناس فروش سازمانی جهت کسب دانش، مهارت و توانایی های باید بگذراند:

 • تکنیک‌های Telemarketing
 • اصول و فنون مذاکره
 • مشتری مداری و نگهداشت مشتری
 • اخلاق حرفه‌ای در فروش و بازاریابی
 • چگونگی ارتباط با مشتریان ناراضی و خشمگین (کنترل خشم)
 • ICDL1&2

دانش، مهارت و توانایی‌های کارشناس فروش سازمانی:

دانش:

 • آشنایی با مفاهیم مشتری مداری، شناخت نیاز مشتری، شناخت کیفیت، رضایت مشتری
 • آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی ازنظر شنیداری، قواعد و گفتاری
 • آشنا به اصول دفتری نظیر ICDL 1&2 بایگانی و ثبت و نگهداری
 • آشنا به اصول و اطلاعات پشتیبانی محصول و یا خدمات

مهارت‌ها:

 • گوش سپاری حرفه‌ای، سخنوری، خدمات محوری، ارتباطات نوشتاری، مدیریت بحران، کنترل خشم

توانایی‌ها:

 • ارتباطات شنیداری، ارتباطات کلامی، تشخیص سخنور مشتری، بصیرت و دیدباز، ارتباطات نوشتاری

دوره‌هایی که کارشناس پشتیبانی جهت کسب دانش، مهارت و توانایی‌های باید بگذراند:

 • تکنیک‌های فروش حضوری
 • Telemarketing
 • رموز موفقیت در فروش
 • اصول و فنون مذاکره
 • اخلاق حرفه‌ای در فروش و بازاریابی
 • فنون گوش‌سپاری
 • مشتری مداری و نگهداشت مشتری
 • ICDL 1&2

دانش، مهارت و توانایی‌های کارشناس ارشد فروش سازمانی:

دانش:

 • آشنایی با مفاهیم و متدهای فروش، نمایش و ترویج شامل استراتژی‌های فروش اثبات و نمایش محصول و تکنیک‌های فروش
 • آشنا با مفاهیم بازاریابی استراتژی‌های بازاریابی
 • آشنایی با مفاهیم مشتری مداری، شناخت نیاز مشتری، شناخت کیفیت، رضایت مشتری
 • آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی ازنظر شنیداری، قواعد و گفتاری
 • آشنا به حسابداری مقدماتی، ICDL1&2، جست‌وجوی پیشرفته اینترنتی
 • آشنا به اصول رفتارشناسی و روانشناسی

مهارت‌ها:

 • سخنوری، خدمات محوری، گوش سپاری، مذاکره، سخنوری سازمانی

توانایی‌ها:

 • ارتباطات کلامی، ارتباطات غیر کلام، ارتباطات نوشتاری، بصیرت و دیدباز

دوره‌هایی که کارشناس ارشد فروش سازمانی جهت کسب دانش، مهارت و توانایی‌های باید بگذراند:

 • فرمول‌ها و تکنیک‌های نوین فروش
 • رازهای اساسی فروش B2B
 • اصول و فنون مذاکره
 • دام‌های مذاکراتی
 • تکنیک‌های ارتباط با مشتریان شاکی و ناراضی
 • روانشناسی مشتریان بر اساس مدل Disc
 • روانشناسی و رفتارشناسی مشتریان
 • تکنیک‌های خلق یک سخنرانی و پرزنت خوب
 • ICDL1&2

دانش، مهارت و توانایی‌های شوالیه فروش:

دانش:

 • آشنایی با مفاهیم و متدهای فروش، نمایش و ترویج شامل استراتژی‌های فروش اثبات و نمایش محصول و تکنیک‌های فروش
 • آشنا با مفاهیم بازاریابی استراتژی‌های بازاریابی
 • آشنا با مفاهیم خلق ارزش برای مشتری
 • آشنایی با مفاهیم مشتری مداری. شناخت نیاز مشتری، شناخت کیفیت. رضایت مشتری
 • آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی ازنظر شنیداری، قواعد و گفتاری
 • آشنا به حسابداری مقدماتی، 3.ICDL1&2، جست‌وجوی پیشرفته اینترنتی
 • آشنا با مهارت‌های مدیریت زمان

مهارت‌ها:

 • سخنوری، خدمات محوری، ارزش محوری، متقاعد ساز حرفه‌ای، گوش سپاری، مذاکره حرفه‌ای و بدون نقص، سخنوری سازمانی، سخنور جمعیت مؤثر

توانایی‌ها:

 • ارتباطات کلامی، ارتباطات غیر کلام، ارتباطات نوشتاری، بصیرت و دیدباز، سخنوری، ارتباطات شنیداری، تحلیل و آنالیز، ارتباطات ناخودآگاه

دوره‌هایی که شوالیه فروش جهت کسب دانش، مهارت و توانایی‌های باید بگذراند:

 • ترفندهای مذاکراتی
 • حیله‌های مذاکراتی
 • روش‌های خلق اثر در روان مشتری
 • Body Language
 • هیپنوتیزم در مذاکره
 • جراحی کالبد مشتری
 • 3.ICDL1&2

دانش، مهارت و توانایی‌های مدیر دیجیتال مارکتینگ:

Knowledge:

 • Sales and Marketing- Knowledge of principles and methods for showing, promoting, and selling products or services.
 • English Language
 • Customer and Personal Service- Knowledge of principles and processes for providing customer and personal services.
 • Communications and Media- Knowledge of media production, communication, and dissemination techniques and methods.
 • Computers and Electronics- Knowledge of circuit boards, processors, chips, electronic equipment, and computer hardware and software.

Skills:

 • Complex Problem Solving, Reading Comprehension, Speaking, Active Learning, Active Listening

Abilities:

 • Oral Expression, Oral Comprehension, Written Comprehension, Deductive Reasoning, Fluency of Ideas

دوره‌هایی که مدیر دیجیتال مارکتینگ جهت کسب دانش، مهارت و توانایی‌های باید بگذراند:

 • اصول و بازاریابی دیجیتال
 • استراتژی های بازاریابی محتوا
 • بازاریابی در موتورهای جست وجوگر، شبکه های اجتماعی و تلفن همراه
 • طراحی سایت، بازاریابی الکترونیکی، تجزیه و تحلیل وب
 • مدیریت ارتباط با مشتری در بستر اینترنت
 • کمپین های بازاریابی دیجیتال

دانش، مهارت و توانایی‌های مدیر فروش:

Knowledge:

 • Sales and Marketing- Knowledge of principles and methods for showing, promoting, and selling products or services.
 • English Language
 • Administration and Management-  Knowledge of business and management principles involved in strategic planning, resource allocation, human resources modeling, leadership technique, production methods, and coordination of people and resources.
 • Education and Training- Knowledge of principles and methods for curriculum and training design, teaching and instruction for individuals and groups, and the measurement of training effects.

Skills:

 • Persuasion, Active Listening, Speaking, Coordination Critical Thinking

Abilities:

 • Oral Comprehension, Oral Expression, Written Comprehension, Deductive Reasoning, Speech Clarity

دوره‌هایی که مدیر فروش جهت کسب دانش، مهارت و توانایی‌های باید بگذراند:

 • 7skills of manager
 • Negotiation
 • Self-improvements وSelf-motivation
 • professional behavior in business
 • 4 big analyze
 • CRM (customer relationship management)
 • Strategies of sale
 • STP
 • Marketing mix

دانش، مهارت و توانایی‌های مدیر بازاریابی:

Knowledge:

 • Sales and Marketing- Knowledge of principles and methods for showing, promoting, and selling products or services.
 • English Language
 • Administration and Management-  Knowledge of business and management principles involved in strategic planning, resource allocation, human resources modeling, leadership technique, production methods, and coordination of people and resources.
 • Customer and Personal Service- Knowledge of principles and processes for providing customer and personal services.
 • Communications and Media- Knowledge of media production, communication, and dissemination techniques and methods.

Skills:

 • Active Learning, Active Listening, Critical Thinking, Reading Comprehension, Social Perceptiveness

Abilities:

 • Oral Comprehension, Oral Expression, Written Comprehension, Deductive Reasoning, Written Expression

دوره‌هایی که مدیر بازاریابی جهت کسب دانش، مهارت و توانایی‌های باید بگذراند:

 • 7Skills of manager
 • 4Skils of upper manager
 • Product life style
 • planning (organization planning, product planning, marketing planning)
 • Penetration
 • Export & Import
 • Advertising
 • Branding
 • Strategies
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.